Cennik

Cennik nagrania wideo oraz zdjęcia  z użyciem drona:

Specjalizujemy siA� w nagraniach z lotu ptaka za pomocA� drona. KaA?de zlecenie jest traktowane indywidualnie, wiA�c wycena jest podawana po przeanalizowaniu caA�ega przetsiA�wziA�cia.

Przykładowe ceny:

 • ZdjA�cia z powietrza lub materiaA� video ok. 300 zA� netto
 • 15 min materiaA�u nieobrobionego i foto ok. 500 zA� netto
 • materiaA� foto/video od potrzeb wynikajA�cych na planie do 4 godz. od 700 zA� netto
 • MontaA? filmu reklamowego a�� od 100 zA� do 400 zA� / 1 minutA�.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ceny za filmy i zdjA�cia z powietrza zaleA?ne sA� m.in od:

 • rodzaju strefy powietrznej, w ktA?rej planowe sA� loty a��A�(loty w strefach CTR (na A?A?A�to) http://ai.pansa.pl/dron/ musimy zgA�osiA� wczeA�niej do Polskiej Agencji A�eglugi Powietrznej. Jest jeszcze duA?o innych stref np. ATZ, ktA?re trzeba wziA�A� pod uwagA�.
 • OdlegA�oA�A� do miejsca realizacji
 • czas nagrywania / iloA�A� zdjA�A�
 • warunki techniczne filowanego planu
 • warunki atmosferyczne
 • docelowe przeznaczenie materiaA�A?w produkcyjnych
 • iloA�A�, zdjA�A�, dA�ugoA�A� materiaA�u filmowego

Wszystkie zlecenia bA�dA� potraktowane i wycenione indywidualnie poniewaA? nie ma dwA?ch takich samych projektA?w, mogA� byA� podobne. Na cenA� wpA�yw ma wiele czynnikA?w decydujA�cych o finalnym koszcie realizacji zadania. SA� to miA�dzy innymi:

 • czas spA�dzony na planie zdjA�ciowym (pojedynczy wylot, do 4h, do 8h, kilka dni),
 • iloA�A� startA?w drona potrzebna do rejestracji materiaA�u,
 • dA�ugoA�A� materiaA�u filmowego, iloA�A� zdjA�A�,
 • rodzaj wymaganych ujA�A� (ich skomplikowanie),
 • format nagrania (rozdzielczoA�A�: HD, UHD, 4K),
 • miejsce realizacji,
 • rodzaj terenu na ktA?rym ma byA� realizowany materiaA� (teren zurbanizowany, niezabudowany, iloA�A� przeszkA?d terenowych),
 • stopieA� zaawansowania obrA?bki graficznej, montaA?u, postprodukcji,
 • docelowe przeznaczenie materiaA�u (reklama internetowa, telewizyjna, dokumentacja, cele prywatne),
 • forma dostarczenia materiaA�u (rodzaj noA�nika),
 • odlegA�oA�A� od Leszna,
 • inne waA?ne czynniki majA�ce wpA�yw na poziom trudnoA�ci wykonania realizacji.

ZdjA�cia nie mogA� byA� realizowane w kilku przypadkach:

 • w trudnych warunkach pogodowych (silny wiatr, opady deszczu, wyA�adowania atmosferyczne, silne burze magnetyczne na sA�oA�cu ),
 • w zakazanych strefach lotniczych lub w przypadku nieudzielenia zgody na lot przez PolskA� AgencjA� A�eglugi Powietrznej,
 • w przypadku wystA�pienia przeszkA?d uniemoA?liwiajA�cych wykonanie bezpiecznego lotu.