Co wpA�ywa na cenA�

IloA�A� potrzebnego materiaA�u FOTO/ VIDEO

IloA�A� wylotA?w (startA?w) w danej sesji

PodstawowA� jednostkA� rozliczeniowA� jest iloA�A� wylotA?w (startA?w) w danej sesji. W zaleA?noA�ci od potrzeb moA?emy zamA?wiA� lot w 1/2/3 i wiA�cej startA?w.

DzieA� zdjA�ciowy na planie

DrugA� formA� rozliczenia jest tzw. dzieA� zdjA�ciowy na planie, obejmujA�cy do 10/12 wylotA?w i czas okoA�o 8 godzin gotowoA�ci do startu.

NaleA?y rA?wnieA? braA� pod uwagA� koszty dodatkowe np. koszt dojazdu na plan. W okolicach granic administracyjnych Leszna a�� dojazdu nie doliczamy.


tramadol online