Lokalizacja do zlecenia

LOKALIZACJA MIEJSCA ZLECENIA

Przestrzeń powietrzna nad Polską podzielona jest na strefy. Przeprowadzenie planowanej operacji powietrznej w związku z lokalizacją zlecenia musi przebiegać zgodnie z prawem i bezpieczeństwem. Należ przeanalizować essay writer online to czy konieczne będzie uzyskanie wymaganych pozwoleń na wykonanie lotu w danej lokalizacji ( mowa jest o strefach kontrolowanych, które występują np. blisko lotnisk).

Obiekt wskazany przez Państwa może znajdować się w strefie kontrolowanej i należy uzyskać zgodę na operację powietrzną, którą wydaje zarządzającego daną strefą. Wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem (nawet 14 dni) podając niezbędne dane tj. lokalizacja, promień, planowana wysokość, czas i rodzaj lotów, ilość statków powietrznych, dane osoby odpowiedzialnej za organizację lotów, dane pilota. Po otrzymaniu warunków lotu z PAŻP wszelkie operacje muszą być bezwzględnie uzgodnione z zarządzającym daną strefą. Wszystkie wyloty oraz zakończenie działań musi zostać zgłoszone i uzgodnione np. z wieżą kontroli lotów lub z ATZ-em przy strefie aktywnej.

Jest jeszcze dużo innych stref, które trzeba wziąć pod uwagę planując lot: strefy zakazane, strefy ograniczone, strefy niebezpieczne, strefy kontrolowane lotnisk wojskowych, strefy czasowo wydzielone itp. Dbając o bezpieczeństwo, zgodność z prawem i site
przepisami nie zawsze usługa będzie mogła być wykonana w miejscu wskazanym przez Klienta.

Dzięki takiemu podejściu Klienci mają pewność, że materiał foto/video został pozyskany legalnie i może być bez obaw eksploatowany na różnych platformach medialnych.

Obiekt wskazany przez Państwa może znajdować się w strefie kontrolowanej i należy uzyskać zgodę.

 

JAK SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ DANEGO OBIEKTU W STREFIE POWIETRZNEJ?

Jest to czynność bardzo prosta, którą należy bezwzględnie przeprowadzić przed każdorazowym planowaniem operacji powietrznej. Jak wygląda takie sprawdzenie i czy można go przeprowadzić we własnym zakresie?  Odpowiedź na to affordablepapers4u pytanie jest twierdząca a samo sprawdzenie lokalizacji jest bardzo proste do wykonania. Należy na aktualnych mapach lotniczych wprowadzić lokalizację swojego obiektu i powinno się nam pokazać jego lokalizacja w danej strefie lotniczej.

Sprawdź swój planowany obiekt względem strefy Link do mapy znajduje się tutaj

http://air-video.pl/strefy-lotnicze-polskiej-przestrzeni-powietrznej.html